Διατίθενται και επιμεταλωμένα σε βέργες 1m & 1,5m με επιβάρυνση κατόπιν συνεννόησης
Πάπια / Τελείωμα μοκετών

κωδ.: 0001

κωδ. web: 41001

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - τελείωμα μοκέτας λείο έως 10mm.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Τελείωμα φάλτσο

κωδ.: 0003

κωδ. web: 41003

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - τελείωμα φάλτσο με γραμμές 30mm για όλα τα δάπεδα (laminate - parquet - προγυαλισμένο - πλακάκι - πλαστικό κ.α.).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Πάπια / Τελείωμα μοκετών

κωδ.: 0011

κωδ. web: 41011

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - τελείωμα μοκέτας λείο έως 10mm.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Τελείωμα φάλτσο

κωδ.: 0004

κωδ. web: 41004

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - τελείωμα φάλτσο λείο 40mm για όλα τα δάπεδα (laminate - parquet - προγυαλισμένο - πλακάκι - πλαστικό κ.α.).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Τελείωμα τριγωνικό

κωδ.: 0021

κωδ. web: 41021

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - τελείωμα τριγωνικό 10mm X 10mm X 15mm (laminate - parquet - προγυαλισμένο - πλακάκι).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Τελείωμα φάλτσο

κωδ.: 0022

κωδ. web: 41022

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - τελείωμα φάλτσο 7mm X 25mm (laminate - parquet - προγυαλισμένο - πλακάκι).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Τελείωμα φάλτσο

κωδ.: 0023

κωδ. web: 41023

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - τελείωμα φάλτσο 9mm X 30mm (laminate - parquet - προγυαλισμένο - πλακάκι).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Τελείωμα φάλτσο

κωδ.: 0024

κωδ. web: 41024

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - τελείωμα φάλτσο 10mm X 20mm X 17mm (laminate - parquet - προγυαλισμένο - πλακάκι).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Σύνδεσμος

κωδ.: 0005

κωδ. web: 41005

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - σύνδεσμος πλάτους 50mm (laminate - parquet - προγυαλισμένο - πλακάκι - πλαστικό κ.α.).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Σύνδεσμος

κωδ.: 0006

κωδ. web: 41006

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - σύνδεσμος ίσιος 35mm (laminate - parquet - προγυαλισμένο - πλακάκι - πλαστικό κ.α.).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Σύνδεσμος μπομπέ

κωδ.: 0009

κωδ. web: 41009

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - σύνδεσμος μπομπέ 37mm (laminate - parquet - προγυαλισμένο - πλακάκι - πλαστικό κ.α.).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Σύνδεσμος

κωδ.: 0012

κωδ. web: 41012

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - διαχωριστικό με την βάση για μοκέτες 25mm X 10mm.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Σύνδεσμος

κωδ.: 0027

κωδ. web: 41027

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - αρμός Τ 15mm X 10mm (laminate - parquet - προγυαλισμένο - πλακάκι).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Σύνδεσμος

κωδ.: 0031

κωδ. web: 41031

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - σύνδεσμος λείος ίσιος 80mm (laminate - parquet - προγυαλισμένο - πλακάκι - πλαστικό κ.α.).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Γωνία με λάστιχο

κωδ.: 0002

κωδ. web: 41002

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - γωνία με λάστιχο 45mm πάτημα Χ 25mm πρόσοψη για όλα τα δάπεδα (laminate - parquet - προγυαλισμένο - πλακάκι - πλαστικό κ.α.).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Γωνία με λάστιχο

κωδ.: 0008

κωδ. web: 41008

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - γωνία με λάστιχο 35mm πάτημα Χ 15mm πρόσοψη για όλα τα δάπεδα (laminate - parquet - προγυαλισμένο - πλακάκι - πλαστικό κ.α.).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Γωνία λεία

κωδ.: 0007

κωδ. web: 41007

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - γωνία λεία 23mm πάτημα Χ 23mm πρόσοψη για όλα τα δάπεδα (laminate - parquet - προγυαλισμένο - πλακάκι - πλαστικό κ.α.).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Γωνία λεία

κωδ.: 0013

κωδ. web: 41013

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - γωνία λεία 40mm πάτημα Χ 40mm πρόσοψη για όλα τα δάπεδα (laminate - parquet - προγυαλισμένο - πλακάκι - πλαστικό κ.α.).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Γωνία λεία

κωδ.: 0030

κωδ. web: 41030

περιγραφή

Προφίλ ορειχάλκου - γωνία λεία 30mm πάτημα Χ 30mm πρόσοψη για όλα τα δάπεδα (laminate - parquet - προγυαλισμένο - πλακάκι - πλαστικό κ.α.).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Χρυσό

διαστάσεις

3m

συσκευασία

Επιστροφή στην κορυφή