ΚΟΠΕΡΤΙΝΑ

κωδ.: 1213

κωδ. web: 50000

περιγραφή

Ισοπεδωτικό δαπέδου ΚΟΠΕΡΤΙΝΑ.

τοποθέτηση

2mm πάχος / 1m2 / 2kg

χρώματα

γκρί

διαστάσεις

συσκευασία

20kg

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ULTRAPLAN

κωδ.:

κωδ. web: 50004

περιγραφή

Ισοπεδωτικό δαπέδου αυτοεπιπεδούμενο ULTRAPLAN. Προϊόν σε µορφή σκόνης, µε ρευστοποιητικά πρόσµικτα και ειδική λεπτόκοκκη υφή. Αναµειγνυόµενο µε νερό δίνει ένα υδραυλικά σκληρυνόµενο κονίαµα µέσης αντοχής, µε µεγάλη ευκολία ροής (αυτοεπιπέδωση), εξαιρετική καλυπτικότητα και εργασιµότητα, δηλαδή δεν απαιτεί επισταµένη χρήση εργαλείων (µαστάρι) για τη δηµιουργία επίπεδης τελικής επιφάνειας.

τοποθέτηση

1mm πάχος / 1m2 / 1,60kg (σάκος 23kg καλύπτει 15m2 σε πάχος 1mm)

χρώματα

Ροζίζον γκρί

διαστάσεις

συσκευασία

23kg

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ DX100

κωδ.: 1516

κωδ. web: 50002

περιγραφή

Ισοπεδωτικό δαπέδου αυτοεπιπεδούμενο DX 100.

τοποθέτηση

1mm πάχος / 1m2 / 1,60kg

χρώματα

γκρί

διαστάσεις

συσκευασία

25kg

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ FONEGAL

κωδ.: 1141

κωδ. web: 50003

περιγραφή

Ισοπεδωτικό δαπέδου αυτοεπιπεδούμενο FONEGAL. Προϊόν για λείανση, ισοπέδωση και γέµισµα, δαπέδων εσωτερικών χώρων έως πάχος 3mm. Ενδείκνυται ειδικά για: Την κατασκευή λείων, απορροφητικών, υψηλής αντοχής επιφανειών υποδοµής και να δεχθούν ελαστικά επικαλύµµατα δαπέδου & µοκέτες. Να τοποθετηθεί πάνω από τσιµεντοκονίες, κονίες ασβεστοθειϊκές, µαγνησιτικές, ξυλόµαλλο, µπετόν κ.α. Προϊόν σε µορφή σκόνης, µε ρευστοποιητικά πρόσµικτα και ειδική λεπτόκοκκη υφή. Αναµειγνυόµενο µε νερό δίνει ένα υδραυλικά σκληρυνόµενο κονίαµα µέσης αντοχής, µε µεγάλη ευκολία ροής (αυτοεπιπέδωση), εξαιρετική καλυπτικότητα και εργασιµότητα, δηλαδή δεν απαιτεί επισταµένη χρήση εργαλείων (µαστάρι) για τη δηµιουργία επίπεδης τελικής επιφάνειας.

τοποθέτηση

2mm πάχος / 1m2 / 3kg & 3mm πάχος / 1m2 / 5kg

χρώματα

γκρί

διαστάσεις

συσκευασία

25kg

ΠΑΡΕΤΙΝΑ

κωδ.: 1212

κωδ. web: 50001

περιγραφή

Ισοπεδωτικό τοίχου ΠΑΡΕΤΙΝΑ.

τοποθέτηση

Απόδοση: 1m2 / 0,65kg

χρώματα

διαστάσεις

συσκευασία

20kg

Επιστροφή στην κορυφή