Γωνιες Αλουμινιου.

Όλοι οι κωδικοί των προφίλ διατίθενται και με ταινία διπλής όψης.

Πατήστε εδώ για όλες τις διατομές

Γωνία μικρή με γραμμές

κωδ.: 1029

κωδ. web: 4029

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία μικρή με γραμμές στην μια πλευρά, 23mm πάτημα X 0,8mm πρόσοψη.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Ασημί - Χρυσό - Νίκελ

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία μικρή με γραμμές

κωδ.: 1029

κωδ. web: 3029

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία μικρή με γραμμές στην μια πλευρά, 23mm πάτημα X 0,8mm πρόσοψη.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Αποχρώσεις ξύλου

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία με γραμμές

κωδ.: 1002

κωδ. web: 3002

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία με γραμμές στην μια πλευρά, 20mm X 20mm.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Αποχρώσεις ξύλου

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία με γραμμές

κωδ.: 1002

κωδ. web: 4002

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία με γραμμές στην μια πλευρά, 20mm X 20mm.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Ασημί - Χρυσό

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία λεία

κωδ.: 1050

κωδ. web: 4050

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία λεία 25mm πάτημα X 1,50mm πρόσοψη.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Ασημί - Χρυσό - Νίκελ

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία λεία

κωδ.: 1050

κωδ. web: 3050

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία λεία 25mm πάτημα X 1,50mm πρόσοψη.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Αποχρώσεις ξύλου

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία λεία

κωδ.: 1042

κωδ. web: 4042

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία λεία 25mm πάτημα X 25mm πρόσοψη.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Ασημί - Χρυσό - Νίκελ

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία λεία

κωδ.: 1042

κωδ. web: 3042

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία λεία 25mm πάτημα X 25mm πρόσοψη.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Αποχρώσεις ξύλου

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία με γραμμές

κωδ.: 1004

κωδ. web: 4004

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία με γραμμές στην μια πλευρά, 30mm X 30mm.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Ασημί - Χρυσό - Νίκελ

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία με γραμμές

κωδ.: 1004

κωδ. web: 3004

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία με γραμμές στην μια πλευρά, 30mm X 30mm.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Αποχρώσεις ξύλου

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία με γραμμές

κωδ.: 1006

κωδ. web: 4006

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία με γραμμές στην μια πλευρά, 40mm πάτημα X 20mm πρόσοψη.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Ασημί - Χρυσό

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία με γραμμές

κωδ.: 1040

κωδ. web: 4040

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία με γραμμές στην μια πλευρά, 50mm πάτημα X 40mm πρόσοψη.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Ασημί - Χρυσό

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία με λάστιχο

κωδ.: 1043

κωδ. web: 4043

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία με αντιολισθηρό λάστιχο 38mm πάτημα X 10mm πρόσοψη (χρώμα λάστιχου μαύρο, γκρί, καφέ, φάρδος 25mm).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Ασημί - Χρυσό

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία με λάστιχο

κωδ.: 1010

κωδ. web: 4010

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία με αντιολισθηρό λάστιχο 40mm πάτημα X 30mm πρόσοψη (χρώματα λάστιχου μαύρο, γκρί, καφέ, φάρδος 25mm).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Ασημί - Χρυσό

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία με λάστιχο

κωδ.: 1044

κωδ. web: 4044

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία με αντιολισθηρό λάστιχο 55mm πάτημα X 34mm πρόσοψη (χρώμα λάστιχου μαύρο, γκρί, καφέ, φάρδος 40mm).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Ασημί - Χρυσό

διαστάσεις

2,50m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία με λάστιχο

κωδ.: 1011

κωδ. web: 4011

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία με αντιολισθηρό λάστιχο 55mm πάτημα X 50mm πρόσοψη (χρώματα λάστιχου μαύρο, γκρί, καφέ, φάρδος 25mm).

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Ασημί - Χρυσό

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία σκαλοπατιού λεία με βάση

κωδ.: 1053

κωδ. web: 4053

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία λεία - οβάλ γώνιασμα με βάση για laminate & Parquet / προγυαλισμένο πριν την τοποθέτηση του laminate & Parquet / προγυαλισμένο.

τοποθέτηση

Κουμπωτό με βάση 1053

χρώματα

Ασημί - Χρυσό

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία σκαλοπατιού λεία με βάση

κωδ.: 1053

κωδ. web: 3053

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία λεία - οβάλ γώνιασμα με βάση για laminate & Parquet / προγυαλισμένο πριν την τοποθέτηση του laminate & Parquet / προγυαλισμένο.

τοποθέτηση

Κουμπωτό με βάση 1053

χρώματα

Αποχρώσεις ξύλου

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Βάση για γωνία 1053

κωδ.: 1053

κωδ. web: 4053

περιγραφή

για κωδικό 1053

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Ασημί

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία σκαλοπατιού

κωδ.: 1023

κωδ. web: 4023

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - με εσοχή και από τις δύο πλευρές. Τοποθετείται σε σκαλοπάτια πριν την τοποθέτηση του laminate.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Ασημί - Χρυσό

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία σκαλοπατιού

κωδ.: 1023

κωδ. web: 3023

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - με εσοχή και από τις δύο πλευρές. Τοποθετείται σε σκαλοπάτια πριν την τοποθέτηση του laminate.

τοποθέτηση

Κολλητό - Βιδωτό

χρώματα

Αποχρώσεις ξύλου

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία λεία 1,50 x 1.50

κωδ.: 1065

κωδ. web: 40651

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία λεία 25mm πάτημα X 25mm πρόσοψη.

τοποθέτηση

χρώματα

Ασημί - Χρυσό

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία λεία 1,50 x 1.50

κωδ.: 1065

κωδ. web: 3065

περιγραφή

Προφίλ αλουμινίου - γωνία λεία 25mm πάτημα X 25mm πρόσοψη.

τοποθέτηση

χρώματα

Αποχρώσεις ξύλου

διαστάσεις

2,75m & 5,50m

συσκευασία

Γωνία αλουμινίου με φωτισμό.

κωδ.: 40661

κωδ. web: 40661

περιγραφή

Γωνία αλουμινίου σε μαύρο χρώμα διαστάσεων 7,5 x 3,5 με γραμμές και ενσωματωμένο φωτισμό. Κατάλληλη για επαγγελματικούς χώρους.

τοποθέτηση

χρώματα

Μαύρο

διαστάσεις

Διαστάσεις προφίλ 7,5cm x 3.5cm

συσκευασία

Διατίθεται σε οποιαδήποτε επιθυμητή διάσταση

Επιστροφή στην κορυφή